full
full
full

AKKORD GREENHOUSE

Modern Sera Sistemleri

Cовременных Tеплиц

Modern Greenhouse System

İnşaat sektöründe Lideri olarak güçlü bir üne sahip olan Akkord Group, inşaat öncesi, program yönetimi, tasarım geliştirme, inşaat, iç tasarım yönetimi, denetim ve kalite kontrol hizmetlerinde geniş bir yelpazede mükemmellik sunmaktadır. Akkord Sera, yüksek teknoloji ürünü sera projeleri sunmakta uzmanlaşmıştır. Başarılı bir sera projesinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında her yönüyle dikkat ederek müşterilerimiz üzerindeki yükü hafifletiyoruz.

AKKORD GREENHOUSE

КТО МЫ ?

Имея прочную репутацию лидера отрасли в строительстве, Akkord Group обеспечивает превосходство в полном спектре услуг по предварительному строительству, управлению программами, разработке дизайна, строительству, управлению внутренним дизайном, инспекции и контролю качества. высокотехнологичные тепличные проекты. Мы снимаем нагрузку с наших клиентов, заботясь обо всех аспектах, связанных с разработкой и реализацией успешного тепличного проекта. Этот процесс включает в себя следующие этапы: Дизайн / Проект, производство, Логистика, Mонтаж,Oбслуживание

WHO WE ARE ?

With a strong reputation as an industry leader in construction, Akkord Group provides excellence in a full spectrum of pre-construction, program management, design development, construction, interior design management, inspection, and quality control services.Akkord Greenhouse is specialised in supplying complete, high tech greenhouse projects. We relieve the burden on our customers by taking care of every aspect involved in developing and implementing a succesful greenhouse project. That process comprises the following steps: Design / Project , Production ,Logistics ,Installation ,Service

Anahtar Teslimi Sera Projeleri

Yatırımcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak ve yatırım süresince projenin zamanında ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge mühendislerimizce özel olarak dizayn edilen projelerimiz, bilgisayar ortamından sahadaki montaj aşamalarına kadar büyük bir titizlikle planlanmaktadır. Malzemelerimiz ve ekiplerimiz, anahtar teslimi yatırımınızın en iyi getiriyi sağlaması amacıyla özenle seçilmekte, tüm montaj aşamaları büyük bir dikkatle denetlenmekte ve uygulanmaktadır. Akkord,her projeyi müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlar, bu nedenle malzeme çeşitliliğini ve sera ekipman ve sistemlerini bu ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde çeşitlerini geliştirerek müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Turnkey Greenhouse Projects

Our projects, which are specially designed by our R&D engineers to fully meet the requirements of the investors and to ensure that the project is applied on time and accurately during the investment duration, are planned quite meticulously from the computer medium until the installation stages on the field.designs each project according to the customer’s needs; therefore it is developing the equipment variety and greenhouse equipment and systems so they meet these requirements and offering to the service of its customers. Our materials and equipment are carefully selected in order to bring you the best return on your turnkey investment and all the installation phases are inspected and implemented with great care.

Проекты парников «под ключ»

С целью полного удовлетворения потребностей инвесторов во время инвестирования для обеспечения своевременного и точного применения проекта проекты, специально разработанные нашими инженерами научно-исследовательских разработок, планируются от этапа компьютерной разработки до этапа сборки с большой осторожностью. С целью обеспечения самой лучшей прибыли с ваших вложений «под ключ», материалы и персонал подбираются тщательнейшим образом, все этапы установки проверяются и применяются очень внимательно. Akkord , разрабатывает каждый проект согласно потребностям клиентов, поэтому совершенствует ассортимент материалов, тепличного оборудования и систем так, чтобы они могли удовлетворить потребности клиентов.

SERA KONSTRÜKSİYONLARI

Gotik Modern Seralar

Gotik Sera Üretimlerimiz Bölge ve İklim bilgileri baz alınarak EN13031 standardına göre Çelik ve Statik Hesapları Hazırlanır. Gotik seralar enerjiyi en verimli şekilde kullanır. Üstteki gotik yapısı sayesinde güneş ışınlarından en iyi şekilde faydalanır. Gotik sera yoğunlaşmayı minimize eder. Taşıyıcı Sistemi Zorlayacak Olan Maksimum Rüzgar, Maksimum Kar, Dolu ve Bitki Yükleri Altında Dayanıklılığını Sağlamak İçin Çelik Konstrüksiyonun Analiz ve Boyutlandırmasını Yaparak Siz Değerli Müşterilerimize En İyi Hizmeti Vermekteyiz. Gotik sera modelleri geniş iç hacme sahiptir. Daha fazla mahsul elde edilmesi için elverişlidir. Bir çok bitki türüne ev sahipliği yapabilir.

Venlo Tip Cam Seralar

Venlo Tipi Cam Seralar Uzun Ömürlü Bir Yatırımdır. Üretim ve Montajını Sağladığımız Anahtar Teslim Venlo Tipi Cam Sera Sistemleri En Son Teknoloji İle Üretilmektedir. Yüksek Kalite Galvanizli Çelik ve Aalüminyum Yapısı İle İklim Koşullarına Uygun Tasarlanmaktadır. Dünya Standartlarına Uygun Şekilde Üretilmektedir, Yağmur Suyu Toplama Olukları Dahil, Full Uzaktan Yönetilebilir Otomatik Havalandırma Sistemli Uygulamalar Yapmaktayız. Seranın kaplama malzemesinde cam kullanılması, özellikle kullanım Ömrü açısından çok daha uzun bir yapının elde edilmesini sağlar. Bu yapı özellikle yetiştirilecek bitkinin türüne ve seranın kullanıldığı iklime bağlı olarak tercih edilebilir.Yaklaşık 50 yıllık bu ömür, çok daha uzun ve konforlu bir sera tarımına imkan sağlar.

ÇÖZÜMLERİMİZ

İklim Kontrol Sistemi

İklim kontrol sistemi proje bazında hesaplanarak bu projeye uygun pencere kontrolü, perde kontrolü, sulama ve ısıtma kontrolü ve dış meteoroloji istasyonu ile birlikte bilgisayar üzerinden kumanda edilecek şekilde, personel eğitimleri de verilerek teslim edilecektir. Internet üzerinden kontrol edilebilir özelliği de mevcut bu sistemin, müşteri memnuniyeti ve daha sağlıklı kontrol adına program güncellemeleri yapılmaktadır.

Sera Isıtma Sistemleri

Isıtma Boru Tesisatları, kazanlardan elde edilen ısı enerjisinin en verimli şekilde seranın içinde dağılması için tasarlanmaktadır. Serada Hher Isıtma Bölgesi ayrı kontrol sistemine sahiptir. Isıtma sistemlerinin kazanları tam otomatik olup, tüketimi ihtiyaca göre yapılmaktadır. Tüm hesaplamalar siz değerli müşterilerimizin yatırımını riske atmayacak şekilde uzman mühendis ekibimiz tarafından hesaplanarak sistem projelendirilmektedir.

Sulama ve Gübreleme Otomasyonu

Akkord Greenhouse Projelerimizde, siz değerli yatırımcılarımızın, iklim verilerine ve yetiştirilecek ürünün çeşidine göre ideal ve kaliteli bir sulama, bununla birlikte özel olarak projelendirilen gübreleme sistemi ile en kaliteli ve en verimli ürünün alınabilmesi için uygun çözümlere yer vermekteyiz.Sisteme vermek istediğiniz gübreli suyun istenilen özelliklerde (Ec,pH) ve zamanda vermenizi sağlayan tam otomatik bir cihazlar Kullanılmaktadır.

YENİLİKLER VE KAMPANYALARDAN HABERLERİ ALMAK İÇİN E-POSTA SİSTEMİNE KAYIT OLUN.

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ ОТ ИННОВАЦИЙ И КАМПАНИЙ

REGISTRATION TO THE E-MAIL SYSTEM TO RECEIVE NEWS FROM INNOVATIONS AND CAMPAIGNS